Pobytové zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Naše první pomoc dětem v krizi

 • Našim cílem je pomoci biologické rodině a k návratu dítěte zpět domů.

V Ostrůvcích:

 • Zajišťujeme okamžitou pomoc dítěti v krizi a dítěti v ohrožení do 18 let věku,
  dle Zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.
 • Přijímáme děti na žádost rodičů, nebo na žádost samotných dětí se souhlasem OSPOD,
  případně na základě soudního rozhodnutí.
 • Poskytujeme bezpečí, klid a zázemí dětem i rodičům ve složité životní situaci.

Kdo a kdy může tuto službu využít?

 • Ohrožené děti, které se ocitly bez náležité péče.
 • Rodina ve složité situaci:
  • v bytové krizi,
  • ve zdravotní krizi – např. pečující rodič má vážnou zdravotní indispozici a v rodině není
   nikdo další, kdo by se o dítě postaral.
 • Děti k nám přicházejí na překlenutí doby, než se zlepší situace v rodině,
  nebo než se pro ně najde vhodná náhradní péče.