OSTRŮVKY                                 

                                                                             Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

                                                                                                               

 • Zajišťujeme okamžitou pomoc dítěti v krizi a dítěti v ohrožení do 18 let věku nejen z Pardubického kraje.
 • Děti k nám přicházejí na překlenutí doby, než se vyřeší situace v rodině.

   Co říkají děti, které nás kontaktují?

  necítím se doma dobře, bojím se a potřebuji pomoci protože….

 • Jsem v rodině, kde něco důležitého nefunguje.
 • Rodiče moc pijí alkohol, pak na mě křičí nebo mě bijí.
 • Nemám péči, kterou potřebuji; mám hlad, nemám pomůcky do školy, pořádně se nevyspím, je mi zima, bývám sám.
 • Rodiče se rozvádějí a já už to doma opravdu nemůžu vydržet.
 • Bojím se chodit domů, je mi tam ubližováno.

  Co umíme?

 • Pomoci dětem a rodinám v krizi bytové, nebo v případě závažné zdravotní indispozice rodiče.
 • Pomoci ohroženým dětem, které se ocitly bez náležité péče (rodiče se o ně nestarají tak, jak by měli).
 • Zajistit pomoc rodinnou, sociální a zdravotní.
 • Zajistit potřebnou odbornou pomoc – pomoc psycholožky, krizového interventa, sociální pracovnice.
 • Praktikujeme partnerský přístup k rodině a spolupráci s ní. Sourozenci jsou umisťování vždy pohromadě.

     Spolupracujeme v důvěře, klidu a bezpečí.

 Naše přidaná hodnota:

 • Domácí a rodinné prostředí v řadovém domě se zahradou.
 • Spolupracujeme s rodinou a vždy volíme Individuální přístup ke každému z dětí
 • Teta, která se v domácnosti stará maximálně o 4 děti, je jako máma. Stará se o domácnost,  dohlíží na to, aby děti plnily školní povinnosti, chodí na třídní schůzky. S dětmi nakupuje,  učí je hospodařit s penězi a pomáhat v domácnosti.

  Kam od nás děti odcházejí?

 • Po urovnání situace se vracejí zpět do rodiny.
 • Pokud zpět do své rodiny nemohou, odcházejí rozhodnutím soudu do náhradní rodinné péče.

  Co potřebují děti, které se na nás obrátí : 

 • Jídlo, oblečení, chodit do školy.
 • Klid, místo, kde mi bude dobře, kde se budu smát a kde se budu cítit dobře.
 • Někoho, s kým si o tom promluvím.
 • Ale nejvíc potřebuji, aby někdo pomohl i mé rodině chovat se jinak a já abych se mohl(a) vrátit domů.

               

                                                                                                  „Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.“

                                                                                                                                                                                         SENECA