OSTRŮVKY

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Ostrůvky  

Poskytují záchranu, klid, bezpečí a pevnou půdu pod nohama dětem v ohrožení do doby než se vyřeší situace v jejich rodině.

 

Co jsou Ostrůvky

Pomáhají dětem i rodičům ve složité situaci.

 • Jsou to místa, kde mohou děti v klidu a bezpečí přechodnou dobu bydlet.
 • Podle zákona jsou pojmenovaná jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Také se můžete setkat se zkratkou ZDVOP.
 • Pomohou zajistit potřebnou odbornou pomoc dětem i rodičům – pomoc psycholožky, krizového interventa, sociální pracovnice.

Jak to v Ostrůvkách vypadá a funguje

 • Děti bydlí v řadovém domě se dvěma byty.
 • V každém bytě mohou bydlet až 4 děti, o které se stará teta.
 • Děti zde žijí běžný život jako v rodině, hrají si, učí se a pomáhají s domácností.  Chodí do školy či školky, k lékaři nakupovat, na vycházky.
 • V bytě tráví volný čas, spí, vaří, jí, dělají domácí úkoly, uklízí.
 • V Ostrůvcích může být dítě jen určitý čas, nejdéle půl roku, sourozenci bydlí vždy spolu.

  Kam z Ostrůvků děti odcházejí?

 • Po urovnání situace se vracejí zpět do rodiny.
 • Pokud zpět do své rodiny nemohou, odcházejí do náhradní rodiny nebo dětského domova.

Kdo nemůže do Ostrůvků

 • Děti, které jsou agresivní nebo berou drogy, patří do jiných zařízení.

       „Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.“

SENECA