Vyvěšeno dne 16. 11. 2023

Veřejná zakázka: „Dětské centrum Svitavy, stavební úpravy
zdravotního úseku – paliativní péče“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky