Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči DĚTEM s těžkým onemocněním a jejich RODINÁM

Máme odborně vzdělaný a zkušený tým s dětskou lékařkou.
Pečujeme o těžce nemocné děti 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

DLOUHODOBÁ – paliativní péče a fyzioterapie

Dlouhodobá zdravotní péče a fyzioterapie pro děti s život limitujícím onemocněním 

Pomáháme rodinám s vážně nemocným dítětem v těžké životní situaci
> Poskytujeme odbornou následnou péči a fyzioterapii.
> Zajišťujeme komfort a bdící pomoc s kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
> Samozřejmostí je laskavý přístup.
> Poskytujeme péči, na kterou je dítě zvyklé. Rodina je nám partnerem.
> Pomáháme zmírnit psychické trauma dítěti i rodině.

Kdy můžeme dítě přijmout?
> Když má závažné chronické onemocnění.
> Když je zcela upoutané na lůžko a potřebuje maximální podporu.
> Když potřebuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči.

ODLEHČOVACÍ péče a fyzioterapie

Odlehčovací pobyt (od několika dnů do několika týdnů)
Respitní zdravotní služba

Pomáháme rodičům se nadechnout a nabrat síly
> Poskytujeme úlevové pobyty dětem s těžkým onemocněním.
> Dopřáváme odlehčení rodinám a pečujícím osobám.
> Poskytujeme odbornou následnou péči a fyzioterapii.
> Zajišťujeme bdící pomoc s kvalifikovaným personálem.
> Děti se u nás cítí, jako doma. S pomocí rodiny poskytujeme péči přístupem, na který je zvyklé.

Kdy můžeme dítě přijmout?
> Když je částečně, nebo zcela upoutané na lůžko.
> Když potřebuje intenzivní a nepřetržitou pomoc.
> Když je spolupráce s rodinou samozřejmostí.

Zdravotní pobyt dětí s doprovodem
> Na doporučení pediatra nebo odborného lékaře

DOMÁCÍ PÉČE

Zdravotní služby u vás doma


Pomáháme rodinám postarat se o nemocné dítě, o dítě po úrazu, novorozeně po porodu, o dítě v rizikové situaci.
> Poskytujeme fyzioterapii v přirozeném prostředí dětí.
> Jezdíme do rodin, kde je třeba poskytnout pravidelnou ošetřovatelskou péči dítěti,
> S rodinou spolupracujeme tak, že se napojíme na její rytmus a přizpůsobujeme se jejímu harmonogramu.
> Naše dětské sestry jsou poradkyně rodiny. Rodiče učí nácviku dovedností tak, aby péči zvládali v rodině co nejvíce sami.

Kdy můžeme dítě přijet ošetřit?
> Když má závažné zdravotní postižení.
> Když je upoutané na lůžko a potřebuje maximální podporu.
> Dojezd do 45 minut.
> PO – PÁ: 8.00 – 15.00h