person holding baby's index finger

       

                                          „Profesionalita a odbornost, lidskost, laskavost a porozumění, individuální a rodinný
                                                                                    přístup jsou pro nás samozřejmostí.“

   Odlehčovací zdravotní služba

   „Pomáháme rodičům se nadechnout a nabrat síly.“

 • Je krátkodobá služba určena rodině s dítětem, které má vážné onemocnění a vyžaduje nepřetržitou péči.
 • Staráte se o takové dítko doma, nemůžete se od něj „hnout“ a potřebujete si odpočinout?
 • Postaráme se o ně se stejnou láskou, jako vy a poskytneme péči, na kterou je zvyklé.
 • Přidanou hodnotou je prostředí přívětivé dětem.

  Dlouhodobá péče

  „Pomáháme rodinám s vážně nemocným dítětem v těžké životní situaci.“

 • Dětem s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním poskytujemee paliativní péči.
 • Pečujeme nepřetržitě 24 hodin denně, s odborným a laskavým přístupem.
 • Zajišťujeme komfort, bdící pomoc, s vysoce kvalifikovaným personálem.
 • Vytváříme rodinné prostředí a jsme v neustálém kontaktu s rodinou.
 • Pomáháme zmírnit psychické trauma dítěte i rodiny.
 • Ulevujeme rodinám, aby mohly fungovat pro další sourozence, pracovat a zajištovat
  ekonomickou stabilitu rodiny.

  Domácí péče

 • Pomáháme rodinám postarat se o nemocné dítě, o dítě po úrazu, novorozeně po porodu, o dítě v riziku v jejich domácím prostředí.
 • Naše sestry a fyzioterapeutka učí nácviku dovedností rodiče tak, aby péči zvládala rodina co nejvíce sama.

    Služby poskytujeme dětem zpravidla od 0-12 let věku.