Dětská skupina

Milí rodiče,

chystáte se do práce? Pak si asi většina z vás pokládá otázky:

 • Komu svěřím své malé dítě?
 • Bude mu lépe v kolektivu dalších dětí? Pokud ano, tak raději v nějakém menším, útulném prostředí a pod vedením lidí s patřičným odborným vzděláním?

Pak je možností zvolit naši Dětskou skupinu při Dětském centru Svitavy.     

Dětská skupina při Dětském centru Svitavy

 • Je určena pro děti ve věku od 1 do 3 let
 • Kapacita 12 dětí ve dvou odděleních po 6 dětech
 • Přednostně je určena zdravotníkům Svitavské nemocnice a poskytovatelům zdravotních služeb svitavského regionu
 • Zbývající místa nabízíme veřejnosti
 • Výhodou služby je nepřetržitý provoz a možnost délku i počet dnů pobytu ve skupině individuálně nastavit a sladit s pracovními povinnostmi rodiče
 • Péče o dítě v Dětské skupině Dětského centra Svitavy je zaměřena na výchovu, vytváření správných návyků, rozvíjení sebeobsluhy a zdravých sociálních vztahů
 • Pečující osoby mají odbornou způsobilost ve zdravotní oblasti, jak vyžaduje zákon – jsou to dětské sestry
 • Edukace probíhá dle výchovných plánů s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých dětí
 • Prostředí je přizpůsobené věku dětí, a to při všech vnitřních i venkovních aktivitách s dostatečným materiálním vybavením pro hry a rozvoj
 • Dětskou skupinu při DC Svitavy provozujeme na základě registrovaného oprávnění dle Zákona o dětských skupinách

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče jsou zpřístupněny v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči – zpravidla nástěnka

Žádost o přijetí do DS