Pomáháme rodičům sladit pracovní i osobní život s péčí o děti od 1 do 3 let věku

 • Je určena pro děti ve věku od 1 roku do 3 let. Využívají ji rodiče – zdravotníci a poskytovatelé zdravotních služeb v regionu, ale i širší veřejnost.
 • Péče o dítě je zaměřena na výchovu, vytváření správných návyků, rozvíjení sebeobsluhy a zdravých sociálních vztahů
 • Pečující osoby jsou dětské sestry, které mají odbornou způsobilost ve zdravotní oblasti.
 • Edukace probíhá dle výchovných plánů s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých dětí.
 • Prostředí je přizpůsobené věku dětí s dostatečným materiálním vybavením pro hry a rozvoj.
 • Dětskou skupinu provozujeme na základě registrovaného oprávnění dle Zákona o dětských skupinách.

Kdy můžeme službu poskytnout?

 • Je-li dítěti více než 1 rok a méně jak 3 roky
 • Pokud je dítě řádně očkováno, dle očkovacího kalendáře
 • Jestliže je jeden z rodičů navázán na trh práce
 • Jde-li o rodiče pobírajícího na dítě Rodičovský příspěvek, pobyt ve skupině nesmí překročit 92
  hodin/měsíc
 • Za úhradu ve výši 2.800,- Kč měsíčně
 • PO – PÁ: nepřetržitě

Žádost o přijetí do DS