Dětské centrum Svitavy, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení zřizované  Pardubickým krajem

Oblasti činnosti: 

  • Poskytujeme zdravotní služby komplexní péče o děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny.  
  • Speciální zdravotní a ošetřovatelská péče je zaměřená na děti s těžkými formami DMO, vrozenými vývojovými vadami, metabolickými či genetickými onemocněními, mentálním či smyslovým postižením. Rodiny hendikepovaných dětí mohou využít naši zdravotní odlehčovací službu.
  • O děti se  starají zdravotníci  s odbornou způsobilostí – dětské sestry, pediatr, fyzioterapeut. 
  • Další  službou, na doporučení pediatra,  je zdravotní pobyt dítěte s jeho průvodcem.
  • Zařízení může ve spolupráci s okolními gynekologickými ambulancemi a porodnicemi zprostředkovat, tzv. diskrétní či utajený porod – s možností pobytu i několik týdnů před určeným termínem porodu. Tuto službu lze zajistit i v zařízeních stejného typu v rámci celé republiky.
  • Součástí dětského centra je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc . Tato služba je zaměřena na děti, u kterých je bezprostředně ohroženo jejich zdraví či život.
  • Provozujeme dětskou skupinu, přednostně jsou přijímány děti zdravotnických pracovníků.