Poskytujeme komplexní péči dětem a rodinám v krizi
S LASKAVOSTÍ A RESPEKTEM

Máme odborně vzdělaný a zkušený tým s dětskou lékařkou.

Osobní citlivý a individuální přístup je pro nás samozřejmostí.

O děti s vážným onemocněním pečujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Dlouhodobě i krátkodobě. Zajišťujeme i domácí péči.

Vytváříme rodinné prostředí přívětivé dětem.

Úzce spolupracujeme s rodinou.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dlouhodobá / Respitní / Domácí
Pomáháme rodinám s vážně
nemocným dítětem v těžké životní
situaci. Pomáháme rodičům se
nadechnout a nabrat síly.

Pomáháme dětem v krizi.
Naším cílem je pomoci
biologické rodině a k návratu
dítěte domů.

Naším cílem je pomoci sladit
pracovní i osobní život
s péčí o děti od jednoho
do tří let věku.