Historie je dlouhodobá. Zařízení na území města funguje více než 60 let. Od roku 1954 jako kojenecký ústav, který sloužil dětem maminek  léčených v tuberkulózní léčebně v Jevíčku, později i pro děti nedonošené, kdy se datují první pobyty s matkou.

Od roku 1982 zde našly zázemí i děti ze zrušeného svitavského dětského domova ve věku 1-3 roky, později i děti starší přijímané do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). 

Od roku 2014 funguje zařízení pod novým názvem – Dětské centrum Svitavy, který lépe vystihuje šíři služeb, které jsou zaměřeny na celou  rodinu ohroženého dítěte. Spádovou oblastí je Svitavsko, Ústeckoorlicko, Poličsko, Moravskotřebovsko a Jevíčko.