Edukační a zácvikové pobyty pro osoby pečující o děti do 3 let věku

Jsou to především pobyty dítěte s jeho průvodcem (matka, otec, jiný pečující) z důvodu nízkých rodičovských kompetencí (např. nezletilé matky), s rizikovými zdravotními faktory na straně dítěte nebo průvodce apod. Podmínkou je péče o dítě do 3 let věku.

Délka pobytu je průměrně 2 – 3 měsíce, podle potřeby i více.