Samostatné pobyty dětí

Je určena pro děti s vysokou mírou podpory, jejichž péči rodina není schopná s ohledem na náročné ošetřovatelské úkony zajistit sama v domácím prostředí, popřípadě pro děti v terminálním stádiu nemoci nebo děti, které nemohou z důvodu výše uvedených využívat pobytovou sociální službu.

Krátkodobé pobyty (odlehčovací)

Krátkodobá pobytová služba je určena pro osoby, které trvale pečují o dítě s vážným tělesným, mentálním, nebo kombinovaným postižením, vyžadující zvýšenou nebo nepřetržitou péči, která je jinak poskytována v jejich přirozeném prostředí.

Jedná se o respitní službu pro rodinu, se zajištěnou možností zvýšené ošetřovatelské péče o dítě do věku 12 let. Dle možností zařízení lze v individuálních případech poskytnout péči i dítěti staršímu.

 Náplň služby 

  • Nepřetržitá ošetřovatelská péče odborného personálu a zajištění akutní zdravotní péče v době pobytu v zařízení. 
  • Rehabilitační péče (Bobath koncept, Vojtova technika, měkké techniky) 
  • Výchovně vzdělávací činnosti a poradenství, psychologická podpora a vyšetření, sociální poradenství.

Pobyt dítěte ve službě respitní péče může být sjednán jako denní či týdenní, výjimečně jako měsíční. Celkový pobyt dětí se zdravotním postižením, kterým je přiznán příspěvek na péči, by zpravidla neměl přesáhnout dobu 14 dní v jednom kalendářním měsíci u pravidelně opakujících se pobytů. 

 

Personální zajištění kvalifikovaný zdravotnický personál (dětské sestry, lékař, fyzioterapeut, psycholog), speciální pedagog, zdravotně sociální pracovník.