Rehabilitační stacionář

rehabilitační stacionář

Je určen děti s poruchami hybného aparátu, kombinovanými vadami, chronickým onemocněním dýchacích cest, nebo opožděným psychomotorickým vývojem, vyžadující intenzivní rehabilitační péči, která je jinak poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí. Je určena dětem zpravidla od narození do šesti až osmi let věku, v závislosti na školní docházce.

ambulantní fyzioterapie

Je poskytována dětem s indikovanou rehabilitační péčí.

psychologické poradenství a terapie

Služba dětského psychologa.