Dětské centrum Svitavy, zastoupené ředitelkou Mgr. Drahomírou Votřelovou

 vyhlašuje dne 23.9.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

pracovník přímé péče  v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

 Sjednaný druh práce:

 pracovník přímé péče ZDVOP

 s místem výkonu práce Svitavy, nástupem od 1.12.2020

 

Požadavky na uchazeče podle § 49 a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí:

 a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

 c) způsobilost k právním úkonům,

 d) trestní bezúhonnost

 

 Další požadavky odborné způsobilosti:

požadované vzdělání:

  •  Řádně ukončené studium vysokoškolské ve studijních programech v oblasti pedagogických, společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství
  • Řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech středními a vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie, ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry
  • Absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v rozsahu nejméně 200 hodin a praxe v oblasti péče o rodinu a dítě v trvání nejméně 2 roky

 

 další dovednosti a schopnosti:

- organizační schopnosti, komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, řidičský průkaz sk.B

Strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech zasílejte na adresu Dětské centrum Svitavy, U kojeneckého ústavu 520/2, Svitavy 568 02 nebo na e-mail:  vrchni@dc-svitavy.cz