Výzva k přeložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dětské centrum Svitavy jako veřejný zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce rodinného bytu na ulici Kpt. Nálepky, Svitavy"