Respitní péče

Krátkodobá ambulantní nebo pobytová služba pro osoby, které trvale pečují o dítě svěřené do pěstounské péče nebo o dítě s vážným tělesným, mentálním, nebo kombinovaným postižením, vyžadující zvýšenou nebo nepřetržitou péči, která je jinak poskytována v jejich přirozeném prostředí.
 
• Služba je poskytována na základě písemné dohody mezi zástupcem dítěte a zařízením. 
• Kapacita a cílová skupina služby 4 lůžka 
• Dítě ve věku 0–12 let se závažným zdravotním postižením.
• Zdravé dítě svěřené do pěstounské péče ve věku 2–6 let. 
 
Náplň služby 
• Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby. 
• Poskytování ošacení, stravování, hygienické péče včetně hygienických pomůcek.
• Nepřetržitá ošetřovatelská péče odborného personálu a zajištění akutní zdravotní péče v době pobytu v zařízení. 
• Rehabilitační péče (Bobath koncept, Vojtova technika, měkké techniky) 
• Výchovně vzdělávací činnosti a poradenství, psychologická podpora a vyšetření, sociální poradenství.
 
Pobyt dítěte ve službě respitní péče může být sjednán jako denní či týdenní, výjimečně jako měsíční. Celkový pobyt dětí se zdravotním postižením, kterým je přiznán příspěvek na péči, by zpravidla neměl přesáhnout dobu 14 dní v jednom kalendářním měsíci u pravidelně opakujících se pobytů. 
 
Personální zajištění kvalifikovaný zdravotnický personál (dětské sestry, lékař, fyzioterapeut, psycholog), speciální pedagog, zdravotně sociální pracovník.