O nás

Dětské centrum Svitavy

 

Dětské centrum  Svitavy poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, případně týraným, které jsou zde umísťovány na základě rozhodnutí příslušných soudů.

Dále poskytuje komplexní péči dětem zdravotně postiženým, které jsou zde umístěné většinou na žádost rodičů či pěstounů.

Nabízí krátkodobé pobyty v případě svízelné situace v rodině, jak z důvodů zdravotních či sociálních. Ke krátkodobému pobytu je možno přijmout i matku s dítětem – zácvik rehabilitace, edukace matky v těžké sociální situaci.

Kapacita našeho zařízení je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi.

 

Kapacita a uspořádání

 

 ►     DC má kapacitu 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi.

 ►     Z toho 3 lůžka jsou součástí kojeneckého oddělení a 2 lůžka jsou samostatné byty

         v nově zařízeném resocializačním centru                                          

 ►     4 lůžka slouží jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

 

Fotografie DC Svitavy. Více ve fotogalerii.