2014

07.08.2014 13:45

 

Dětské centrum Svitavy - Nástavba rehabilitace 

 

 

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení: Výzva.pdf (507258)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Petr Češka -náhradník: Ing. Petr Hasenöhrl
  Mgr. Drahomíra Votřelová - náhradník: MUDr. Zora Hammerová 
  Bohuslava Krásová - náhradník: Lenka Žáková 
  Bc. Jana Kučerová - náhradník: Bc. Petra Kovářová 
  Ing. Huňka Antonín,Ph.D. - náhradník: Mgr. Jiří Jirout 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: DC Protokol otvírání obálek.pdf (392498)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nábídek : Ing. Petr Češka -náhradník: Ing. Petr Hasenöhrl 
  Mgr. Drahomíra Votřelová - náhradník: MUDr. Zora Hammerová 
  Bohuslava Krásová - náhradník: Lenka Žáková 
  Bc. Jana Kučerová - náhradník: Bc. Petra Kovářová 
  Ing. Huňka Antonín,Ph.D. - náhradník: Mgr. Jiří Jirout 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: DC Protokol hodnocení nabídek.pdf (288384)
Rozhodnutí zadavatele: DC ROZHODNUTI ZADAVATELE.pdf (262256)
Informace o námitkách: V případě zakázky malého rozsahu nelze podávat námitky.
Datum podpisu smlouvy:  
Organizace zajištující zakázku: Dětské centrum Svitavy

 

—————

Zpět