Činnost

 

  ►      DC poskytuje i sociálně-právní poradenskou činnost (problematika adopce,    pěstounské péče, svěření dítěte do výchovy, postižené dítě apod.).

  ►      DC je výukovým pracovištěm SZŠ Svitavy, umožňuje praktickou výchovu také školám sociálně právním a pedagogickým.

  ►     DC je místem, kde je možné realizovat utajený či tzv. diskrétní porod. Tuto službu je schopno vedení zprostředkovat i v zařízeních stejného typu v rámci celé republiky. Matky lze v zařízení přijmou i několik týdnů před určeným termínem porodu.